_S SLPM-86023
_G Akumajo Dracula X Gekka No Yasoukyoku

_C0 快速升級
_L 0x110FD912 0x00001200

_C0 金錢無限
_L 0x11097BF0 0x0000423F
_L 0x11097BF2 0x0000000F

_C0 絕對無敵
_L 0x11109D02 0x00001400
_L 0x11109EB8 0x00000000

_C0 攻擊力最高
_L 0x110F4BF6 0x00001200

_C0 防禦力最高
_L 0x110F504E 0x00001200

_C0 HP 最高
_L 0x11097BA0 0x0000270F
_L 0x11097BA4 0x0000270F

_C0 MP 最高
_L 0x11097BB0 0x0000270F
_L 0x11097BB4 0x0000270F

_C0 STR 最高
_L 0x11097BB8 0x000003E7

_C0 CON 最高
_L 0x11097BBC 0x000003E7

_C0 INT 最高
_L 0x11097BC0 0x000003E7

_C0 LCK 最高
_L 0x11097BC4 0x000003E7

_C0 MP 快速恢復
_L 0x1110131A 0x00001200

_C0 HEART MAX
_L 0x11097BA8 0x0000270F
_L 0x11097BAC 0x0000270F

_C0 全部必殺技
_L 0x11097982 0x00008180
_L 0x11097984 0x00008382
_L 0x11097986 0x00008584
_L 0x11097988 0x00008786

_C0 全部魔導器
_L 0x81097964 0x000F0001
_L 0x10000303 0x00000000

_C0 使魔等級最高
_L 0x81097C44 0x00250001
_L 0x10000063 0x00000000

_C0 時間暫停的秒數不變
_L 0x11074BD4 0x00000005
_L 0x11129E7C 0x00000000

_C0 全部武器·防具·飾物及道具
_L 0x8109798C 0x00800001
_L 0x10000909 0x00000000

注意:魔導器跟使魔 並不是一開始就能招喚使用有些會當機 請自行測試 會當機代表使用時機未到

創作者介紹
創作者 chen_mingkun 的頭像
chen_mingkun

GAME EX

chen_mingkun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()